Cách Tháo Mặt Nạ Xe Vision, Ắc Quy Xe Vision dễ dàng đơn giản